عاشق

می آیی عاشق می کنی
محو می شوی
تا فراموشت می کنم
دوباره می آیی
تازه می کنی خاطرات را
محو می شوی
به راستی که سراب از تو با ثبات تر است!!!

http://springyblossoms.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 37 بازدید