صخره

...هر موجودیه همون انرژی بی کران که مشتاق آفرینشه زیبایی نوری است که بر هر پدیده می تابه و نور آگاهی و بصیرته که هر موجودی فراخور حدودش به دنبال اونه باور یعنی اعتماد به حرکت هر موجودی به سمت کمال و اینکه در هر راهی که هستی از تردید و شک عاقبت به یقین می رسی نور در پی اثبات خود نیست نور دلیل نوره هر جا حادث بشه یقین و آگاهی حادث می شن.هورا

/ 1 نظر / 16 بازدید