ماهی. . .

ماهی. . .  بدنبال آب حیرونه! آب به دنبال ماهی در جستجوست. ماهی بی صدا، با تو حرف می زنه! گاهی از خود بیرون شو و به خود نگاه کن، اون وقت اونی که نزدیکترینه، تو رو لمس می کنه و تو مشاهده می کنی که اون چه در طلب اونی، در آغوش توست. . . 

شاید سالهاست به دنبالشی، اما همین لحظه می تونی شکارش کنی. روبه روی توست پس هرگز نگو نمی توانم آنچه در حال آشکار شدنه تو رو پیش می بره موج گاه با قدم های تند گاه کند به تو پیغام می ده ما عاقبت به ساحل می رسیم و ساحل رو به دریا دعوت می کنیم به نرمی آرامی و با مداومت. . . از بپذیر پذیرش راز دریافت و عبور از دشواری ها و نا ممکن هاست!متفکر

/ 0 نظر / 17 بازدید