سمت بی سو

آیا همه چیز همان گونه است که تو می بینی و دریافت می کنی یا معنایی ورای پندارهای تو پس پرده در انتظار دریافته. رو به سمت بی سو بایست و به یاد بیار چه چیزهایی هست که هنوز نمی دانیم بخواهیم تا درهای رحمت حق به رویمان گشوده شود آنکه باید از راه برسد می رسد و تو را به ذکر حق تذکر می دهد پس باهم بگوییم بسم ا. . . الرحمن الرحیم

/ 0 نظر / 17 بازدید