نفس

این روز های دور از تو اگر نفسی هم میرود و می آید

به شوق این است که میدانم در این هوا

یک جایی همین حوالی دم و بازدم میکنی

خدا را چه دیدی؟

شاید کمی از آن هوا سهم ریه های ما شد

 

/ 0 نظر / 25 بازدید