کوه!

کوه می گه من صبرم تا از من با اراده و استوار بالا نری به قله نمی رسی عاقبت روزی به قله می رسی و لذت و زیبایی رو در اوج تجربه می کنی از ارتفاع من نهراس وقتی به قله رسیدی پایان من آغاز توست؛

می تونی از همون نقطه تا هر جا که بخواهی پرواز کنی راه برای تو تا معراج بازه؛

عقاب در حال پریدن از نقطه تا اوج می گه. . . حق با توست حق با توست حق با توست پرواز رو تجربه کن فقط همین.

همین نقطه که تو اکنون رو اون ایستادی سکوی پرش تو تا بی نهایته هر اوجی روزی از نقطه صفر آغاز شده والاترین ها والاترین ها رو صدا می زنند گوش کن توبه من زنگ بزن همونی که باید بشنوی!

/ 2 نظر / 16 بازدید