باور

.....از خودت بپرس چقدر می بینی، چقدر می دانی، اگر به طبیعت توجه کنی معرفت و آگاهی رو در دل هر دانه و بذری می بینی. خاک آگاهه که چگونه گیاه رو بارور کنه، خورشید آگاهه که چگونه بتابه، بارون آگاهه چون همه پدیده ها به نور الهی آگاه شدند، ذره ای از نور الهی زنبور عسل رو عالم به دانش عسل سازی کرده، عنکبوت رو آگاه به فن تور سازی کرده، پرنده رو به مهارت لانه سازی آگاه کرده و همه پدیده ها رو با ذره ای از نور خودش هدایت کرده. از خودت بپرس تو که حاصل دیدن روح الهی هستی آیا فقط همین جسم مادی هستی یا هدفی والاتر از تصورات تو برای تو رقم خورده؟؟؟ابروافسوس

/ 1 نظر / 16 بازدید

سلام [نیشخند] متن جالبی و معنوی بود ولی کو گوش شنوا [لبخند]