سکوت

دوستت دارم به اندازه پلک هایی که در زمان خیال پرذازی هایم

زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم. . .

*

*

*

گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد

و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی . . .

*

*

*

از اینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش تیتر اول روزنامه امروز،کاغذ باطله فرداست…

*

*

*

 

………………گاهی سکــــــــوت ، همان دروغ است !
کمـــی شیک تر، روشنفکــرانـه تر
و با مسئولیت کمتر.....

 

*

*

*

 

دیواری ساخته ام از جنس غرور با بافته ای از باورهایم

تا در روزهای تنهایی و دلتنگی به آن تکیه کنم . . .

*

*

*

 

من دیگه اون آدم قبلی نیستم ، اما به نظرم این مشکل نیست !
مسئله اینه که من اون آدم بعدی هم نیستم !قهر
/ 0 نظر / 17 بازدید