باران

آمدیم تا بدانیم برای چه انتخاب شدیم، آمدیم تا رمز هر کلمه رو دریابیم و زندگی کنیم. نگاه کن، بارون بی پروا از تو می گه، لبریزه به سمت تو و باز هم تکرارکنان از تو می گه: زلال باش و رها. دلواپس نباش که برکاتت، کدوم سرزمین رو سیراب می کنه، فقط ببار. . . تا زلال بمونی، تا میل زاری در تو بجوشه و لطف حق رو به سوی خواست تو مایل کنه. ببار تا تازه و تر بمونی، و گرد اندوه از دلت شسته بشه، رنج ها رو، گلایه ها رو از جانت بشوی تا برای همیشه نجات پیدا کنی.هورا

/ 0 نظر / 16 بازدید