شعرهای یک دختر

لیاقت میخواهد بودن در شعرهای دختری که باتمام عشقش نبودنت را اشک می ریزد. 

تعجب نکن در بی لیاقتی تو شکی نیست. 

اینجا دلیل بودنت میان بغض هایم خریت خودم است، 

نه لیاقت تو......

/ 2 نظر / 16 بازدید
نظرلو

عالی بود

زهرا

چرا انقدر دلسوخته ای؟