باران

. . .به شانه ام زد و گفت:

خسته شدی …

امروز را تو استراحت کن…

من به جایت می بارم . . .

باران را می گویم.

 

 


/ 4 نظر / 24 بازدید
پریوش

آپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپم بیا