خاطرهء گرم

از آدمها بت نساز

این خیانت است!

هم به خودت هم به خودش

خدایی می شود که خدایی کردن بلد نیست

و شما در آخر می شوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...

*

*

*

کسی دست هایت را نمی گیرد!

در جیبت بگذار...

شاید خاطره ای ته جیب مانده باشد که هنوز گرم است...

/ 2 نظر / 17 بازدید
motarjem

دستایمان رو بخدا باشد بهتر است تا در جیب خالی

پریوش

یاری اندرکس نمی بینم یاران راچه شد دوستی کی اخرآمددوست داران راچه شد